Online AS stiftelse

Vi stifter ditt AS gratis!

Dersom du fyller ut vårt online skjema og velger Vangdal Regnskap som regnskapsfører stifter vi ditt selskap GRATIS (ordinærpris 2990,-)

Registrering av AS (aksjeselskap)

Vi registrerer ditt AS på en trygg og effektiv måte for kun kr. 2990,- eks. mva.

Kampanje: Dersom du fyller ut skjemaet og velger Vangdal Regnskap som regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis!

Viktig! Dersom du skal stifte selskapet med tingsinnskudd ber vi deg kontakte oss direkte for gjennomgang på kontakt@vangdalregnskap.no.

Steg 1: Kontaktinformasjon

Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.

Steg 2: Selskapets navn

Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.

Jeg har sjekket at navnet er ledig og at det er i tråd med navnereglene

Steg 3: Selskapets kapital

Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.

Selskapets Kapital (Kan ikke være mindre en 30.000,-)

Antall aksjer (Totalt for alle akjonærene)

Pris per aksje

Steg 4: Ønsker selskapet å ha revisor?

Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Les mer om revisjonsplikt her

JaNei

Steg 5: Selskapsinformasjon

Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse.
Postadresse kan man velge fritt.

Besøksadresse

Postadresse

Steg 6: Driftsinformasjon

Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her (korrekt datoformat: ÅÅÅÅ-MM-DD). Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også det legges inn ved å trykke på Ja.

JaNei

Steg 7: Selskapets formål

Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

Steg 8: Eiere (aksjonærer)

Både enkeltpersoner og firmaer kan stå som eiere. Personer må være fylt 18 år. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til aksjonærer ved å klikke på "legg til ny".

Person

(Antall aksjer pr. person)

Firma

Steg 9: Styre og daglig leder

Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år. Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

Daglig leder

Styreleder

Nytt styremedlem

Nytt varamedlem

Steg 10: Signaturrett

Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

* I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.

Styrets leder aleneDaglig leder aleneStyrets medlemmer hver for segStyre i fellesskap*Daglig leder og styre i fellesskap*Styrets leder og ett styremedlem i felleskapDaglig leder og styre i fellesskap*To styremedlemmer i fellesskapAnnen signatur

Steg 11: Send inn

Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger Vangdal Regnskap som din regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis (ordinærpris 2990,-).

Ja takk, jeg ønsker tilbudet og velger Vangdal som regnskapsfører


Totalt antall aksjer: 1000
Antall fordelte aksjer på aksjonærer: 1000

VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.

Starte AS-pakken inneholder:

  • Protokoll fra stiftelsesmøte
  • Samordnet registermelding (dersom revisor er fravalgt)
  • Vedtekter
  • Åpningsbalanse
  • Protokoll fra styremøte
  • Aksjeeierbok
  • Rask registrering av selskapet i Brønnøysund (via Altinn)
  • Tilgang til fast regnskapsfører